icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sagalund - avdeling Marihøna   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Sagaskogen barnehage   ›   SU Sagaskogen

SAMARBEIDSUTVALGET – SU

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre og 2 representanter for de ansatte. Styrer er referent og den som sender innkalling. Hele foreldregruppen og FAU inviteres til å komme med innspill til innholdet på møtene, samt årsplan.  Det er SU som fastsetter årsplanen på bakgrunn av forslag fra barnehagen.  Som oftest er det flere orienteringssaker fra styrer på møtene, men det kan også være høringssaker fra kommunen.Referater fra SU-møter finnes tilgjengelige på nettsidene. Her finner dere informasjon om hvordan ressursene brukes i barnehagen, hva som prioriteres i året som kommer, hvordan personalsituasjonen er, og hvilke prinsipper som ligger til grunn.Det settes opp 2-3 møter i året.  Styrer forbereder SU-innkallinger og koordinerer møtene.

 

SU 2018/2019

 

Navn:

Funksjon:

Selma Akke Talgø

Ansatt repr.

Anita Sørbø

Ansatt repr.

Kasper Brynildsen

Vara ansatt.repr

Siw C. Christiansen

Vara ansatt.repr.

Karianne Dahl Bøe  

Foreldre repr.
Leder SU i Rustadskogen

Dag H. Nestegård

Foreldre repr.
Rustadskogen

Janice Medlien

Foreldre repr.
Sagalund

Jeanette Schou

Sekretær

 
Publisert: 13. september 2012

Brosjyre om FAU og SU 2018/2019

Publisert: 19. oktober 2018

Referat fra SU møtet mai 2019

Publisert: 09. mai 2019

Innkalling til SU møte mai 2019

Publisert: 09. mai 2019

Referat fra SU møte desember 2018

Publisert: 13. desember 2018

Innkalling til SU møte desember 2018

Publisert: 21. november 2018

Innkalling til SU møte 4. desember 2017

Publisert: 29. november 2017

Referat fra SU møte desember 2017

Publisert: 20. desember 2017

Referat fra SU møte 14.desember 2016

Klikk her (DOC) (PDF)for å lese referat fra SU møte

Publisert: 06. januar 2017

Innkalling til SU møte 14. desember 2016

Publisert: 24. november 2016

Referat fra SU møte i april 2016

Publisert: 12. mai 2016

Referat fra SU møte november 2015

Publisert: 03. desember 2015

Referat SU møte september 2015

Publisert: 24. september 2015

Innkalling til SU møte september 2015

Publisert: 03. september 2015

Referat fra SU møte august 2015

Klikk her (DOC) (PDF) for å lese referatet.

Publisert: 27. august 2015

Referat fra SU møte april 2015

Klikk her (DOC) (PDF)for å lese referatet.

Publisert: 30. april 2015

Innkalling til SU møte 21.04.2015

Publisert: 16. april 2015

Referat fra SU møte 9 desember 2014

Klikk her (DOC) (PDF)for å lese referatet.

Publisert: 11. desember 2014

Referat fra SU møte 10 april 2014

Publisert: 24. april 2014

Innkalling til SU møte, april 2014

Publisert: 28. mars 2014