icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sagalund - avdeling Marihøna   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Sagaskogen barnehage   ›   Aktuelt fra Sagaskogen
Kommunevåpen Ås

Kommunevåpen Ås

Service erklæring

Service erklæring – kommunale barnehager

Barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og gi grunnlag for allsidig utvikling gjennom lek og læring

 

Hvem kan få tjenesten

Barn under skolepliktig alder, bosatt i Ås kommune

 

Innhold i tjenesten

Innholdet i barnehagen bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehageloven.

 Link til rammeplan og barnehagelov

De kommunale barnehagene er inspirert av Reggio Emilia filosofien, og barnehagenes arbeid med dette er omtalt i felles pedagogisk plattform og den enkeltes barnehages årsplan.

 

I de kommunale barnehagene kan du som foreldre forvente at:

  • Barnet ditt blir sett på som et kompetent, nysgjerrig og forskende barn , som i samspill med andre og miljøet rundt, erverver ny kunnskap og utvikler egen identitet.

  • Personalet formidler verdier som er grunnleggende for demokratiet og samfunnsutviklingen.

  • Barna møter et leke- oglæringsmiljø somer fleksibelt og tilrettelegges slik at det utfordrer barna, gir opplevelser og rike leke- og læringsmuligheter.

  • Barna møter prosjektarbeid som gir mulighet for å gå i dybden på et tema, slik at defår flere perspektiver og kan dele erfaringer og skape ny felles kunnskap.

  • Personalet bruker dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet.

  • Det serveres 2 måltider pr. dag, hvorav 1 er fruktmåltid

  • Det gjennomføres 1-2 foreldremøter pr. barnehageår

  • Det inviteres til 1 -2 foreldresamtaler hvert barnehageår

  • Et personale som gir og mottar informasjon om ditt barn.

  • Det gjennomføres bruker undersøkelse hver annet år.

 

Hva forventer  de kommunale barnehagene  av foreldrene:

Setter av tid til tilvenning

Bidrar til åpen kommunikasjon og samarbeid

Gjør deg kjent med barnehagens planer og rutiner

Gir og mottar informasjon, som har betydning for barnet

Gir tilbakemeldinger

Deltar på foreldresamtaler, møter og arrangementer

Respekterer barnehagens åpningstider

Sørger for at barnet har hensiktsmessig klær og nødvendig utstyr

Holder barnet hjemme når det er sykt