icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sagalund - avdeling Marihøna   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Sagaskogen barnehage   ›   Praktisk informasjon Sagaskogen
  

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon som gjelder åpningstid, sykdom, tilvenning, måltider...

Bemanning

 1 styrer i 100 % stilling felles for Rustadskogen og Sagalund barnehager. Disse to er slått sammen til èn enhet administrativt fra 1. september 2010. Det nye navnet vil være Sagaskogen barnehage.

8 pedagogiske ledere (førskolelærere).
10 assistenter/ fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget.                                              
 
I tillegg til støttepersonale for barn med særskilte behov eller språkstimulering for minoritetsspråklige barn, kan barnehagen ha lærlinger, arbeidsledige på tiltak/ praksisplass fra NAV og skoleelever i praksis.
Barnehagen forsøker å knytte til seg noen faste vikarer som kan komme på kort varsel.

Til toppen

Tilvenning

Ny i barnehagen

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barne- hagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.» ( Rammeplan. 33)

Å begynne i barnehage er for de fleste barn og foreldre en opplevelse som kan bringe med seg mange følelser. Det er viktig at barnet får ta del i barnehageverdenen i sitt eget tempo, at foreldrene er med de første dagene, og at barnehagedagene er korte i starten.  Barnet får en kontaktperson. Denne personen har et særlig ansvar for barnet i tilvenningsperioden. Som ny i barnehagen får dere invitasjon til eget foreldremøte og egen startsamtale, samt tilbud om å besøke barnehagen i forkant.

Barnehagen arrangerer også åpen dag i forkant av barnehageopptaket

De første møtene med barnehagen

De første dagene i barnehagen tilpasses etter foreldrene og den tiden som foreldre har til rådighet, samt barnets behov og personalets vurderinger og erfaringer. Vi ber dere om å sette av ca 3 dager. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt og ofte bra for barnet.

Den første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere barnet i det nye miljøet.  For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv. Dette er informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Den andre dagen starter etter avtale med personalet . Personalet overtar mer av ansvaret for barnet -men fremdeles er foreldrene delaktige. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund. Her kan foreldrene komme på personalrommet og få kaffe eller te.

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Vi tar utgangspunkt i hvordan barnet ser ut til å ha det i barnehagen etter de første to dagene, og om dere eventuelt kan bruke mer tid sammen med barnet i barnehagen. Denne tredje dagen er det ofte slik at foreldrene er sammen med barnet en stund, før de går ut av avdelingen. Personalet/kontaktpersonen vil ta mer over ulike situasjoner.  Dere kan være tilgjengelige, men mye ute av avdelingen. Det kan være fint for noen barn å ha med seg en kjent ting hjemmefra, f.eks. en bamse, dukke til kos, en bil eller noe annet som barnet er glad i. Vi vil gjerne ha en kort oppstarts samtale med foreldrene i løpet av den første tiden.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Den fjerde dagen.

Vi ber dere om å si tydelig i fra når dere går. Fortell barnet at du skal gå -og gå når du har sagt at du skal gjøre det. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra og at dere virkelig går når dere sier at dere skal gå. Det skaper forutsigbarhet.  Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid. Vis barnet deres med stemme og kropp at dette går bra. Barn er kloke, og vil møte situasjonen med utgangspunkt i hvordan dere som foreldre møter den. Dersom foreldrene er usikre på hvordan det går, og tydelig viser det, vil barna deres mest sannsynlig også kjenne på disse følelsene.   Blir du værende i barnehagen i timevis, kan barnet tro at du også du skal være i barnehagen. Dette kan også være med å forlenge tilvenningsperioden. Det blir vanskelig for barnet å bruke andre voksne som den trygge havnen. Barnet vil ikke ha fokus rettet inn mot å bli kjent med nye barn eller knytte seg til personalet i samme grad. Om mulig kan det være hensiktsmessig for barnet å ha kortere dager i starten.

Hva om barnet gråter?

Om du forlater et barn gråtende og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder, og tenke at barnehagen var en dårlig ide. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn, ring oss og hør hvordan det går! Dersom barnet gråter lenge eller veldig sårt ringer vi også dere.

 

 

Gode relasjoner

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Det er av vesentlig betydning for barnets trivsel og opplevelse av trygghet, at foreldre og personalet samarbeider og bruker tilvenningsperioden til å åpne for tillitsfullt forhold mellom hjem og barnehage, med åpenhet for gjensidig utveksling av informasjon.

  •  

Til toppen 
 

Bringing / henting

Vi ønsker at dere gir beskjed så raskt som mulig hvis dere uteblir en dag eller hvis dere vil levere/hente barnet utenom den "vanlige" tiden . Si alltid adjø til barnet – barnet har kanskje ikke fått med seg at du har gått. Barnet kan da bli gående og vente på at du skal komme tilbake.

Det er som regel en stor fordel for barnet at dere kommer før  (09.00) da morgenmøter og aktiviteter starter opp. Når dere kommer om morgenen er det vanlig å kle av barnet yttertøy og evt. ta på tøfler/sandaler i garderoben. Deretter følger du barnet inn på avdelingen. Det er hyggelig å bli møtt av en av de voksne, men av og til kan det være praktisk umulig å gå i fra situasjonen for de ansatte. Vis forståelse for dette og ta initiativ selv til.

Hver dag skriver personalet en dagrapport som oppsummerer hva barna har vært med på i løpet av dagen. Minst en dag i uken blir det vist bilder på prosjektoren over barnas opplevelser og aktiviteter..

 

Hente

Det er viktig å gi beskjed til personalet dersom noen  andre enn de som vanligvis henter/bringer barnet, skal hente ditt barn slik at misforståelser unngås.  Når dere kommer og henter er det vanlig å rydde litt i barnets hylle, sjekke om dere trenger å ta med rent tøy til neste dag, lese dagsrapport og sørge for at barnet blir krysset ut.

Vi har flest voksne til stede i barnehagens kjernetid når alle barna er her. Om morgenen og om ettermiddagene er det derfor færre ansatte og ikke like lett å få kontakt med personalet. Da må du huske å selv gi beskjed til personalet når du tar med deg barnet hjem. Ta aldri med deg barnet uten å ha gitt beskjed til de voksne. Avdelingene har en "sjekkliste" der barnets navn blir strøket ved henting.

Til toppen

Tilbakemelding om barnets dag

Som foreldre ønsker man en tilbakemelding på hvordan barnet har hatt det om dagen. Det kan av og til være vanskelig, og det er tøft å ikke få all informasjonen man ønsker. På hver avdeling  vil dere finne prosjektor og lerret  hvor vi innimellom viser bilder av hva vi har gjort. I tillegg har alle avdelinger en tavle i garderoben hvor dere kan lese litt om dagen.

Inne på avdelingene vil dere også finne bilder, utstillinger og tekst fra de pågående prosjekter og hverdagsaktiviteter. Den pedagogiske dokumentasjonen inneholder praksisfortellinger i ord og bilder og gir et viktig innblikk i barnehagen. Barnehagen ønsker å gi så mye informasjon som mulig – så ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål. En til to ganger i året, skrives det ut prosjektrapporter som foreldre kan låne med seg hjem å lese.  

Erfaring viser at som foreldre er det er greit å ta litt ekstra tid noen dager. Bli med på frokosten eller hente litt tidlig og bli med i sandkassen eller ned på lekeplassen nede. Da kan en oppnå å få bedre, og mer informasjon enn i en stresset hente/bringesituasjon der det er flere som kommer og henter på samme tid. Barna forteller lite, men det er viktig å være på vakt når det er noe de ønsker å fortelle selv. Vi voksne har en tendens til å tro at de har lyst til å fortelle om sin dag, men som regel er de der og da opptatt av noe annet som for dem er mye viktigere. Så kan det gå en uke og en historie fra barnehagen blir igjen så interessant at barnet forteller, som om det hendte samme dag.

Til toppen

Oppholdstid

Hvis barna skal få med seg turer eller andre aktiviteter, bør de komme innen kl.09.00, men barnehagen har ingen «kjernetid»; foreldrene bestemmer oppholdstiden for sitt barn.
Barna må være hentet og ute av barnehagen til kl. 16.45. Seinvakten slutter kl. 16.45 og arbeid utover dette vil medføre overtid.

Ved gjentatte overtredelser vil foresatte bli kalt inn til samtale med styrer.

Til toppen

Måltider

 Vi spiser frokost ca kl 08.00. Barna har med egen matpakke/mat til frokost evn også til ettermiddagsmåltidet dersom det er ønskelig at de spiser mer enn frukt.
Fint om alle har matboks med navn på. Melk/ juice får de i barnehagen.

 Lunsj er ca kl. 11.00/12.00: Barna får mat i barnehagen, det er stort sett brød med variert pålegg. En dag i uken er det salatbuffet og en annen dag er det varmmat. Til drikke er det melk, juice eller vann. 
 
Barna får et fruktmåltid ca. kl. 14.00/15.00.
 
Gi oss beskjed hvis barnet ditt er allergisk eller ikke skal ha enkelte matvarer!
Kostpengene (kr. 400,- for full plass) dekker lunsj, melk, juice, frukt og bursdagsfeiring.

Til toppen

Åpningstider

Barnehageåret starter 1.august.
Barnehagen er åpen fra kl. 07.15 - 16.45.

Barnehagen er stengt i uke 28,29 og 30 i tilegg til 5 planleggingsdager i året samt jule- og nyttårsaften.

Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 

Til toppen

 

Ferieordning / sommerstengt barnehage

Alle barnehagebarn skal ha fem ukers ferie i løpet av barnehageåret, tre av disse ukene må tas ut i perioden 20. juni til 20. august. Det gis anledning til å søke om endring av ferieplasseringen. Barn som slutter i barnehagen innen 31.07 må ta ut ferien før dette tidspunktet. De fem plandagene kan regnes som en ferieuke.

Barnehagene i Ås kommune er stengt i uke 28,29 og 30. Når dere fyller ut påmeldingene til de øvrige ukene er det svært viktig at opplysningene stemmer. Vi må vite hvor mange barn som kommer fordi vi planlegger ferie for de ansatte utifra antall barn som er påmeldt

I forbindelse med romjula og påskeuken blir det sendt ut spørreskjema til foreldrene om behov for barnehageplass disse dagene. Erfaringsmessig vet vi at barnegruppene er sterkt reduserte og bemanningen er derfor lavere. I disse periodene kan vi slå sammen sagalund og rustadskogen hvis ting tilsier at dette er mest hensiktsmessing. De ansatte avspaserer overtidstimer i disse periodene.

Til toppen

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnehagen skriver under på taushetsløfte. Dette gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi måtte få kjennskap til gjennom arbeidet vårt.

Til toppen

Bursdagsfeiring

 Vi feirer alle bursdagene i barnehagen. Vi henger ut flagg om morgenen og lager bursdags-krone til barnet. Under et av måltidene feires bursdagsbarnet med noe ekstra som er kjøpt inn eller laget i barnehagen(fruktsalat, smootie e.l.). Det vil si at foresatte ikke skal ha med noe til feiringen.
Vi ønsker at invitasjon til bursdager skal gjøres utenom barnehagen.

Til toppen

Klær

Vi er opptatt av at barna skal ha tøy som er hensiktsmessige, som tåler å bli skittent og som det ikke er så farlig om det kommer en rift eller litt maling på. Barnehagen har ikke erstatningsansvar dersom tøy blir ødelagt eller forsvinner i barnehagen. Her er noen tips om hva barna bør ha i barnehagen:

Barnet bør ha to hele skift til enhver tid. Følg nøye med på at dette er i orden. Truser, strømpebukser, bukser, gensre, t-skjorter. Ull under om vinteren. Sko til innebruk og sko til utebruk. Trusebleier medfører merarbeid ved påkledning så vi foretrekker vanlige bleier. Alt av klær og utstyr må være merket med barnets navn. Merkelapper finnes i utallige varianter på nettet, eller en merkepenn kan gjøre like god nytte. Vi henger opp påminningslapper når vi ser noe mangler!

For de minste barna kan det være godt å ha med seg noe kjent hjemmefra, for eksempel smokk, hodepute, klut eller et kosedyr.

Til toppen

Leker/ utstyr:

Vi ønsker ikke at barna har med leker hjemmefra, men selvfølgelig er det lov å ta med kosebamsen og eller en bok som vi kan lese sammen.

Til toppen

Sykdom

Fravær meldes til barnehagen. Det er viktig at de ansatte får informasjon vedrørende sykdom. Personalet må vurdere behov for informasjon ut til andre foreldre og evt. tiltak i barnehagen.

Sykdom: vurder barnets allmenntilstand. Blir det slitsomt for barnet å være i barnehagen? Halvsyke barn trenger gjerne ekstra oppfølging - lar det seg gjøre i barnehagen?
Som hovedregel bør barn med dårlig allmenntilstand, feber eller diare holdes hjemme.
 
Smittefaren er stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna/foreldrene og personalet. Ved smittsomme sykdommer/ epidemier, henger personalet opp plakat med informasjon på foreldretavle/inngangsdør. Se også egen informasjonsbrosjyre om «Syke barn og barnehager». Disse forholdsreglene gjelder i barnehagen.
 
Dersom barnet blir syk i barnehagen eller barnet skader seg, kontakter personalet foreldrene (NB! gi alltid beskjed om dere ikke er å treffe på vanlig tlf.nr.).
Ved akutt sykdom/ uhell, tar vi også direkte kontakt med fastlege/legevakt eller der hvor vi slipper til med en gang. Legebehandling er gratis for barn under 7 år, behandlingsmateriell dekkes av forsikring.
 
Gi beskjed til personalet dersom barnet har vært sykt i helgen/om kvelden el. natten slik at vi kan være litt oppmerksomme og ta hensyn. (Barn som har kastet opp om natten/ morgenen bør ikke komme i barnehagen påfølgende dag).
 
Det er vanskelig for oss når barn som ikke kan være ute, kommer i barnehagen. Dette må avtales med personalet og vi ber om forståelse når vi må si nei.
 
Ås kommunes regler for medisinutdeling: når ansatte skal gi medisiner skal det være skriftlig avtale med foreldrene om hva som skal gis, når, på hvilken måte og hvilken styrke og dose og hvordan medisinene skal oppbevares. Barn under 16 år skal aldri gis medisiner uten at det er gitt skriftlig samtykke fra foreldre på forhånd. Om nødvendig kan samtykke gis muntlig over telefon samme dag. Muntlig samtykke skal dokumenteres i journal.  

Til toppen

Forsikring

Alle barna er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet.                                                                                                                    

Til toppen

Tillatelser

Dere får utlevert et skjema hvor dere tillater / ikke tillater bl.a fotografering av barnet, barnehagen å ta med barnet i privat bil og/ eller offentlig kommunikasjonsmiddel m.m.

Til toppen

Overgang mellom avdelinger

«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.» (Rammeplan. 33)  

Barna skifter avdeling etter hvert som de blir eldre. Dette gjør vi blant annet for å gi barna økende grad av utfordringer og læring etter hvert som de blir eldre. I forkant av avdelingsskifte overføres opplysninger om barnet til den nye avdelingen og barnet er mye på sin nye avdeling i forkant av overflyttingen.

Til toppen

Siste året i barnehagen og overgang til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og infor- masjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barne- hagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skole- fritidsordningen.( Rammeplan s.33-34) 

Hver høst utarbeides det en egen plan for overgang skole barnehage, som er en konkretisering av den overordne planen i Ås kommune. Se mer om dette i de to andre planene.

Mål: Å sikre en trygg og god overgang til skolen, slik at barnet kan få en best mulig skolestart med et godt utgangpunkt for læring og vennskap

 Til toppen

Oppsigelse

Dersom et barn skal slutte i barnehagen er oppsigelsefristen 1 måned. Det skal betales for oppsigelsestiden selv om barnet slutter straks. Oppsigelsen skal være skriftlig og sendes tjenestevei via styrer.

Til toppen

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen er inntektsbasert. Inntekt over kr 574 750,- medfører høyeste sats. I tillegg kommer kostpenger.

Søknad om redusert betaling må leveres innen 1. juni hvert år, ellers vil det bli beregnet høyeste sats. Dokumentasjon må leveres sammen med skjemaet. Dersom inntekten endres i løpet av året, må dere gi melding om dette. Foreldrebetalingen er for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Til toppen

 

Foreldretavle

I garderoben, og på dør til garderoben, henger det oppslagstavle med informasjon til foresatte. Vi ber dere kikke på oppslagstavlen hver dag. Ta dere tid til å lese oppslag og prøv å overholde tidsfrister.

Dersom andre henter må de ta ansvar for å gi beskjeder videre.

Til toppen

Foreldresamtaler

 

I løpet av året vil vi invitere alle foreldrene til 2 foreldresamtaler etter nærmere avtale.
Her kan vi utveksle erfaringer om barnet for å fremme barnets utvikling og trivsel i barne-
hagen. Ta kontakt med personalet når dere ønsker tid utenom de faste samtalene.

Til toppen

Foreldremøter

Til toppen

 

Avholdes ca 2 ganger i året.
 
På foreldremøtene åpner vi for diskusjoner om innhold og praksis i barnehagen.
 
På høsten snakker vi gjerne om planene våre på foreldremøte. Om våren kan vi ta opp ulike temaer, evt. med foredragsholder. Kom gjerne med ønske.

Foreldreråd

 Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og rådet velger representanter til FAU.
Leder og nestleder i FAU er foreldrenes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.

Til toppen

FAU / SU

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):
Det velges 2 representanter fra hver avdeling. Følgende verv fordeles: leder, nestleder, sekretær, kasserer, dugnadskontakt, 2 vara-representanter til SU.

 
Utvalgets oppgaver er bl.a. å arrangere juletrefest, 17.mai-fest, eventuelt bidra på vårdugnad. Det er også mulig for utvalget å arrangere andre aktiviteter for barn/ foreldre.
 
Består av 2 foreldre-, 1 kommunal og 2 personalrepresentanter med vara. Styrer sitter som
sekretær. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Til toppen

Årsplan

 

Årsplanen er et retningsgivende arbeidsdokument for personalet og en informasjon utad om det pedagogiske arbeidet som er planlagt for barnehageåret. Planen kommer ut i januar og blir delt ut til alle foreldre.

Til toppen