Velkommen til det kommunale foreldrearbeidsutvalgets (KFAU) side

Foreldrerådene i de kommunale barnehagene velger et arbeidsutvalg (FAU). Medlemmene i KFAU består av en representant fra hver barnehages FAU.