icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sagalund - avdeling Marihøna   ›   Barnehage   ›   Felles informasjon for barnehagene
Flygeblad felles fokus illustrasjonsbilde

Barn av 100 språk - barnas stemmer i Ås

Gjennom en felles prosjekttittel ønsker vi å skape et felles fokus for det prosjekterende arbeidet på tvers av de kommunale barnehagene i Ås.

Publisert: 10. mai 2019
Ås kommune logo

Informasjon angående kommunal barnehageplass

Hovedopptak, overflytting mellom barnehager og oppsigelse

Ås kommune viser til endringer i vedtekter for kommunale barnehager.

Publisert: 13. mars 2019
sommerfugl

Lærende fremtid - morgendagens samfunn

Ås kommunes kommunale barnehager inviterer til to inspirasjonsdager, der teori og praksis skal synliggjøres ut i fra inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien.

Publisert: 23. oktober 2018
Høring skolerute

Høring av forslag til endringer i Forskrift om skoletilhørighet

Primærskoler og sekundærskoler

Ås kommune sender forslag til endringer i Forskrift om skoletilhørighet. Høringsfristen er 1. desember 2019.

Publisert: 20. august 2018
studiebesøk barnehage

Studiebesøk i en kommunal barnehage

Ås kommune tar etter forespørsel i mot studiebesøk fra barnehager eller personer tilknyttet barnehagefeltet.

Publisert: 11. juli 2018
Ås kommune logo

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbud

Barn som har særlig behov for det har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Publisert: 04. juli 2018
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overganger

Fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole

Målet med planen er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.
I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

Publisert: 29. januar 2018
Hovedopptak barnehage, barn som leker

Informasjon om samordnet barnehageopptak

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass og om hovedopptaket.
In English

Publisert: 09. februar 2017
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Søke om, endre eller si opp plass - barnehage / SFO

Oppvekstportalen for barnehage og SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Fotografi av termometer

Sykt barn - hva gjør du?

I informasjonsbrosjyren, som du kan laste ned på neste side, finner du retningslinjer for hva du bør gjøre dersom barnet blir sykt.

Publisert: 28. august 2015
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Publisert: 15. juni 2015