icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sagalund - avdeling Marihøna   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Sagaskogen barnehage   ›   FAU Sagaskogen
  

FAU i Sagaskogen barnehage 2019/20

Velkommen inn i Sagaskogen FAU 2019/20.

 

Foreldrerådet

Barnehagelovens § 4 fastslår at alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Det står videre at «foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø».

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Dette skjer på høstens foreldremøte. Det er ikke lovpålagt at barnehager skal ha et FAU, men det er ofte valgt som en hensiktsmessig arbeidsform. FAU i Sagaskogen barnehage deler seg i to FAU som igjen består av en til flere foreldrerepresentant fra hver avdeling. Det velges en leder i begge FAU som sitter i SU.  Hvis interessen skulle være stor og det melder seg flere representanter fra hver avdeling er det bare en fordel – vi har plass til flere. Representantene velges for minimum 1 år av gangen. FAU lederne har hovedansvaret for å bringe saker videre fra FAU til SU.

FAUs oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
  • Legge til rette for positiv utvikling hos barna

FAU eller valgt foreldrekomiteer arrangerer for tiden følgende

  • Juletrefest

  • 17. mai-feiring i barnehagen

  • Dugnader (i samarbeid med barnehagen)

  • Evt. andre sosiale arrangement som akedag, foreldrekveld osv.

  • Avtale/organisere fotografering med fotograf i barnehagen

Som et tiltak for å få en raskere og bedre kommunikasjon med øvrige foreldre ønsker FAU å innhente mailadresser til samtlige foreldre. Opplysningsskjema blir sendt ut og evt. endringer gjøres av den enkelte foreldre til FAU sin mailadresse. Her kan dere også henvende dere med innspill/spørsmål og kommentarer som dere ønsker at FAU skal jobbe videre med. Saker vedr. enkeltbarn eller andre taushetsbelagte saker skal ikke drøftes i dette forum.

SAGALUND FAU 2019/2020

Navn:

Verv og repr.  fra:

Anette N. Elvetun

Tusenbein
Leder i FAU og SU

Øyvind B. Nyborg

Marihøna og Tusenbein

Silje Martinsen

Tusenbein

Øyvind Johannessen

Tusenbein

Live Roaldseth Horsth

Tusenbein

Yvonne Eliassen

Marihøna og Tusenbein
 

 

Sagalund FAU: fausagalund@gmail.com

 

RUSTAD FAU 2019/2020

Karianne Dahl Bøe

Blåklokke
Leder i FAU og SU

Siv A. K. Hicks

Hestehov
Kasserer

Sylvia Augensen

Hestehov

Ingvild O. Mæhle

Blåklokke og Hestehov

Therese Fjeldheim-Norberg

Hestehov

Silje H. Kjenseth-Wynter

Hestehov

 

 

Rustadskogen  FAU : rustadskogen.fau@gmail.com